R22 305/40 114V Yokohama PA02
R15 33*12.5 108S Yokohama G012